KUSH:

A.I.R. Down

ÇFARË:

Projekt i financuar nga nyja kundër diskriminimit qyteti Metropolitana di Torino.
A.I.R. DOWN organizinon 4 takime informuese falas për prindërit mbi të drejtat e femijëve dhe të rinjve me aftësi te kufizuara në shkollë.

 • Një hyrje e shkurtër e parimeve mbi të cilat bazohet gjithëpërfshirja e shkollës italiane
 • Sintesë (me ndihmën e sllajdeve dhe materialeve të përkthyera në gjuhët e haaja më të zakonshme në mësim e studentëve.) Se sa parashikohet nga D.I.n 182/2020 në zbatim të D.LGS.n.66 të 2017:
  a) çfarë është PEI dhe pse është mjet kyç për përfshirje;
  b) cilët janë aktorët që duhen të marrin pjesë përpunimin dhe verifikimin periodik e përfundimtar të tij,
  c) cilat janë oraret;
  d) Siç janë mënyrat e funksionimit;
  – ilustrim i detajuar i modelit PEI (me materiale shumëgjuhëshe), të përmbajtjeje të pritura, të pjesëve që përfshijnë prindërit dhe ata që kërkojnë kompetencë dhe/ose ndërgjegjësim më të madh nga ana e tyre
 • Question time – hapësirë për pyetje të prindërve. Në varësi të pyetjeve, prindërit do të jenë në gjendje të ndërlidhen me profesionistë me aftësi të ndryshme : mësuesit, pedagogë,edukatore, ligjore
 • Do të mund të përfitohet edhe nga operatorët që do të veprojnë si “ndërmjetësve gjuhësorë” duke u kujdesur për përkthimin. Përgjigjet në gjuhët më të nji hura, nënë ose automjet (ato më të zakonshmet, në shkollat lokale: anglishtë, frëngjishtë, arabisht, spanjisht, shqip, rumanisht)
KU/KUR:

26/09/2023 RIVOLI – Centro Congressi – Via Dora Riparia 2
28/09/2023 NICHELINO – Sede Centro Grosa – Via Galimberti Tancredi 3
02/10/2023 MONCALIERI – Centro Polifunzionale – Via Santa Maria 27
03/10/2023 TORINO – Sede CPD – Corso Unione Sovietica 220/D

Oraret e takimeve nga ora 20:30 deri në orën 22:30

air-loghi